|   EN

Tak mówili uczestnicy kursu języka niemieckiego, który w ostatnich miesiącach w ramach programu Erasmus+ prowadzony był przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

Studenci i pracownicy uczelni w czasie odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć nie tylko doskonalili znajomość gramatyki języka niemieckiego, uczyli się przydatnych zwrotów językowych, pisali teksty w języku niemieckim,  ale także sprawdzali swoje umiejętności w sytuacjach praktycznych, np. korzystali z gazetek reklamowych  i stron internetowych  niemieckich sklepów, posługiwali się folderami reklamowymi niemieckich miast, czytali artykuły zamieszczone w niemieckich gazetach.

Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe pod kierunkiem doktora Rafała Piechockiego, który za każdym razem zaskakiwał ich nieszablonowym podejściem do nauki języka obcego i zarażał swoją pasją do języka naszych sąsiadów.

Kurs nie tylko umożliwił wszystkim podniesienie kompetencji językowych, ale również przyczynił się do integracji studentów i pracowników AJP. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcieliby kontynuować naukę języka niemieckiego w następnym semestrze.

 

Back to top