|   EN

Komunikaty na startową

Spotkanie opłatkowe Polaków w CPKiDE odbyło się z udziałem Pana Prof. Jarosława Drozda, Ambasadora Tytularnego, Konsula Generalnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej  we Lwowie.

W Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pogranicze wschodnie i zachodnie z cyklu „Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej” uczestniczyli przedstawicieli uczelni partnerskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim:

W dniach 21 X – 10 XI 2013 r. przebywała na stażu naukowym Pani doc. dr Olga Łazarowycz  z Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Opiekunem naukowym stażu była Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Back to top