|   EN

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Wydział Ekonomiczny:

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Humanistyczny:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka amgielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Wydział Techniczny:

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

 • turystyka i rekreacja
 • pielęgniarstwo 

Back to top