|   EN

16 czerwca 2017 w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyły się Trzecie Dialogi (cool)turoznawcze, na który złożyły się: prezentacja polsko-niemieckiego projektu badawczego pn. Lapidarium oraz performance studentów kulturoznawstwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

Inspiracją dla realizacji projektu była chęć dalszego pogłębiania współpracy z partnerską gminą Przytoczna oraz niemiecką gminą Wusterhausen/Dosse oraz przede wszystkim upamiętnienie miejsc po byłych i często już nieistniejących cmentarzach byłych mieszkańców gminy Przytoczna. Koordynacją prac merytorycznych w zakresie przygotowania analizy miejsc pochówków oraz opracowania samego tekstu zajął się dr Maciej Dudziak będący Kierownikiem Zakładu Kulturoznawstwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, który do współpracy zaprosił regionalistę i kulturoznawcę Roberta Piotrowskiego. Dokumentację fotograficzną wykonała Aleksandra Zabłocka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych powstała dobrze ilustrowana autorską fotografią publikacja pt. Archeologia pamięci, w której wykorzystano również efekt projektu uczniów z Gimnazjum Publicznego w Przytocznej.

W trakcie części performatywnej studenci kulturoznawstwa zaprosili przybyłych na Scenę Kameralną gorzowskiego teatru gości do podróży po przygodzie, jaką jest dla nich studiowanie i doświadczanie kulturoznawstwa.  Scenę wypełniły tańce cygańskie połączone z opowieścią Manuela Dębickiego, występy zaprzyjaźnionych grup teatralnych oraz tanecznych, zaś całość dopełniły trzy filmy zrealizowane przez studentów kulturoznawstwa w trakcie bieżącego roku akademickiego.

Warto dodać, że Dialogi (cool)turoznawcze to nie tylko dobra zabawa, ale również prezentacja dorobku całego roku akademickiego studentów kulturoznawstwa. Scena Kameralna gorzowskiego teatru wypełniona była do ostatniego miejsca…

 

 

 

Back to top